Aanbod

Mindfulness

“Je kunt de golven niet stoppen, je kunt wel leren surfen”

Jon Kabat Zinn

Veel mensen ervaren in het dagelijks leven dat hun hoofd regeert, en dat zij als het ware geleefd worden door de maalstroom van automatische gedachtepatronen. Met mindfulness beoefening leer je een nieuw perspectief en op die manier je anders te verhouden tot die gedachtestroom.

Het brein is een complex netwerk waarbij allerlei ingesleten patronen de boventoon voeren. Dit is voor een belangrijk deel functioneel, omdat dit ons helpt om te functioneren. Zo kun je op routine van je werk naar huis rijden (als het verkeer meezit). Stel echter dat je de intentie had om onderweg een pakje te bezorgen, dan bestaat de kans dat je bij thuiskomst het pakje nog naast je hebt liggen. Je functioneerde op de automatische piloot en was je er tijdens de rit niet van bewust dat je intentie eigenlijk anders was. Soms acteer je dus vanuit een  automatische piloot en ervaar je dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Je functioneert dan in een ineffectief patroon. Met Mindfulness beoefening leer je schakelen tussen actie en reflectie, waardoor je meer innerlijke rust ervaart.

 

 


Individuele sessies en IBSR

“The Work is a way to step in between thinking a thought and believing the thought”

Byron Katie

Inquiry based stress reduction (IBSR) is een ervaringsgerichte methodiek die voortkomt uit the Work van Byron Katie: 4 vragen en een omkering. Door middel van krachtig  individueel meditatief zelfonderzoek kunnen mensen leren een nieuw perspectief in te nemen en leren reflecteren op hun eigen handelen. Het werkt bevrijdend om je eigen aandeel te zien of andermans aandeel in perspectief te zien. Wanneer je nieuwsgierig bent om je eigen gedachten te onderzoeken wil ik je graag begeleiden door middel van individuele sessies met behulp van IBSR.

 

 


 MindSurfKids

Mindfulness voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.

Meer info volgt.