Verdeelde aandacht

  • september 30th, 2016
  • Marieke

Tijdens mijn eerste les improvisatietoneel speelden wij een overgooispel met oogcontact, geluiden, en een imaginaire bal. Zodra je in de kring oogcontact had met een medespeler kon je de “bal” met een ondersteunend geluid naar de ander gooien. Deze ontving de “bal” met hetzelfde geluid en gooide de “bal” op zijn beurt met een ander geluid weer door. Op een gegeven moment werd er een “bal” toegevoegd in het spel en later nog één. Hoewel er geen echte ballen in het spel waren, leek het een ware chaos. Men trachtte voortdurend de aandacht te verdelen tussen opletten op medespelers en al dan niet ontvangen of gooien van een van de drie “ballen.” 

Het dagelijks leven vereist vaak dat we meerdere soorten prikkels tegelijkertijd verwerken of meerdere taken tegelijk uitvoeren, waarbij verdeelde aandacht nodig is. Voorbeelden hiervan zijn koken (meerdere pannen in de gaten houden), notities maken tijdens een telefoongesprek of autorijden, waarbij men rijhandelingen verricht tijdens het opletten in het verkeer en ondertussen naar de radio luistert. Het is de vraag in hoeverre deze processen parallel lopen, en er is inmiddels overtuigend bewijs dat multitasking – gelijktijdige, parallelle uitvoering van taken- niet bestaat en er juist zeer snel geschakeld wordt tussen de ene en de andere taak. 

Wij hadden ondervonden dat het verdelen van de aandacht intensief was. Hoe complexer of niet-alledaags de taak (zoals de instructies bij het overgooispel), hoe meer energie zo’n wisseltaak kost. Er was voortdurende alertheid nodig en er moest snel geschakeld worden. Een leuke en lastige oefening in opmerkzaamheid voor je omgeving.

Comments are closed.